Hoe Authentiek ben jij?

AUTHENTICITEIT…datgene dat overblijft als je stopt met sociaal wenselijk gedrag!

Betrouwbaar
Niet vervalst
Waarachtig
Geloofwaardig
Eigen’wijs’

Het is ons met de paplepel ingegoten om te voldoen aan de wensen en eisen van onze omgeving. Onze ouders leren ons hoe te denken, hoe te praten en hoe te handelen. Daarna nemen onze leraren het over. Ook in vriendschappen gebeurt dit. Er wordt van je verwacht dat je je ergens aan conformeert. Dat je prestaties levert en een doel stelt, dat je een menig deelt. Veel mensen willen jou graag veranderen in een wezen dat voldoet aan hun normen en waarden, maar zijn dat ook de jouwe? Meestal gebeurt dit onbewust en gelukkig is er in deze tijd ook veel aandacht voor zelfontwikkeling waarin je tijd en ruimte maakt voor zelfbespiegeling. Waarom doe ik wat ik doe zoals ik dat doe. Ruimte voor jouw eigen(wijs)heid. Kun je daar nog bijkomen? Of ben je inmiddels een verzameling gedachten, woorden en handelingen geworden als product van wat anderen vinden, denken en verwachten? 

Misschien voldoe je alleen aan sociaal wenselijk gedrag omdat je bang bent afgerekend te worden op een eigen mening of gevoelens die afwijken van de status quo. Op het moment dat je je daar bewust van wordt, begint authenticiteit zich aan te dienen. Diegene die je ten diepste van binnen bent spreekt een eigen taal. Die innerlijke stem die zich met grote waarschijnlijkheid wel aandient van binnen, maar niet altijd gehoord en uitgedrukt wordt. Misschien omdat je bang bent voor afwijzing? Maar mens wat doe je jeZelf daarmee tekort!!! 

Sta een stil bij jouw gedachten. Zijn ze werkelijk van jou of denk je wat de gemiddelde mens denkt over dingen, neem je klakkeloos aan wat je op het nieuws hoort of wat iemand je vertelt? Heb je onderzocht of jouw gedachten werkelijk van jou zijn?

Sta eens stil bij jouw woorden. Spreek je vanuit jouw eigen waarheid? Heb je onderzocht of datgene wat jij zegt echt waar is? En hoe weet je dat het waar is? Of zeg je dingen die sociaal wenselijk zijn? Een ander pleasen of naar de mond praten, maakt je op den duur onzichtbaar voor de wereld om je heen. Je verliest kracht en energie. 

Sta eens stil bij jouw handelen. Doe je werkelijk wat je diep van binnen wilt doen, of doe je wat sociaal wenselijk is? Naar een verjaardag gaan als je geen zin hebt, je weekenden volplannen terwijl je eigenlijk rust wilt, in een relatie blijven die niet meer goed voelt, idem qua werk. Doe je waar je werkelijk naar verlangt?

Authenticiteit begint met jouw gedachten, dan volgen de woorden en vervolgens ga je hiernaar handelen. Ik wil je uitnodigen om een stap naar voren te maken en helemaal jouw ding te denken, te zeggen en te doen. Dat is de weg naar authenticiteit, om dat unieke zelf in jou een podium te geven. Hoe authentieker je bent hoe meer respect je verdient…in de eerste instantie van jezelf. Het voedt je zelfvertrouwen en eigenwaarde. Hoe fijn is dat? Steeds meer eigen(zinnig)heid, meer eigen(wijs)heid, je vrij voelen. Just be YOU en maak kennis met jouw authentieke Zelf. Geef er gehoor aan. Eerst naar jezelf luisteren en er naar handelen. Dan horen anderen je vanZelf.

Namasté
Monique van der Heijden