Bewustzijn zegt niets

Blog: Monique van der Heijden | GAIA House of Yoga – 1 november 2018

BewustZijn…een veelomvattend en tegelijkertijd nietszeggend begrip.

Veel mensen zullen zeggen: Bewustzijn is synoniem aan Gewaarwording. Je iets gewaar worden, maakt dat je bewust bent van iets toch? Deels ja!

Maar is het waar? En hoe weet je dat het waar is (Byron Katie)

Zodra we het begrip ‘bewustzijn’ met woorden willen vangen of beschrijven, raken we verstrikt in woorden en verliezen we de intuïtieve aard van wat het werkelijk is. Het is ons denkbewustzijn, de persoonlijkheid (ego) die dit alles met woorden probeert te duiden. Ik idem dito nu op dit moment.

Woorden schieten altijd tekort…

Het bewustzijn is volgens de yogafilosofie een eenheid of een samenhangend geheel dat niet met woorden te vangen is. Er bestaat ook helemaal geen lager of hoger bewustzijn. Dat is iets van ons menszijn binnen een duale wereld van afgescheidenheid om de weg naar eenheid te duiden. Niks mis mee, want het helpt ons om helderheid te verschaffen, te leren onderscheiden en te onthechten van alles wat niet Is. Maar dat is nog geen bewustzijn.

Het bewustzijn is een eenheid die afdaalt in ons brein vanuit de Geest, Brahman, de Bron of Goddelijk Al waar universele waarheid woont. Alleen zij is vertroebeld, verduisterd en versluierd door het denkbewustzijn van ons ego, de veranderlijke aard van ons denken (citta vritti nirohdah) en de emotionele aard van de persoonlijkheid.

Onze gedachten, gevoelens en emoties zijn een voortdurende bron van afleiding die als wolken voor de zon het licht van universele waarheid verduisteren. Maar achter die wolken schijnt de zon onverminderd en is onveranderd aanwezig, ook al zag je hem niet. Zo is het ook met bewustzijn. Dat je het niet ziet, niet kunt verklaren, of beschrijven betekent nog niet dat het er niet is.

En wat is het dan?

Bewustzijn bestaat niet in een tijdstoestand zoals wij die als mens kennen. Tijd zorgt enkel voor een besef van hier naar daar en daarmee hebben we verleden en toekomst bedacht. Bewustzijn is een eenheidservaring die alleen in het hier en nu ervaren kan worden, ook wel Moksha of Samadhi genoemd. Het is een loskomen van de persoonlijkheid in haar afgescheiden hoedanigheid. Een fysiek, emotioneel een mentaal bevrijden. Onthechten van de illusie waarin we leven, die van de dualiteit. We zijn niet afgescheiden of alleen. We zijn Al-één.

Ben jij Al-één?

Pfff nou ga er maar aan staan, want terwijl ik dit opschrijf, besef ik hoe lastig dit onderwerp is om over te schrijven. Dat het wederom slechts mijn woorden zijn om iets te duiden, in een poging iets te verklaren dat enkel ervaren kan worden. Niet met het hoofd, niet met het hart, maar direct vanuit de bron. Vandaar dat yoga en meditatie een ervaringswetenschap wordt genoemd om uiteindelijk te ervaren wat met de zintuigen niet waargenomen kan worden. Het gaat voorbij alles wat ons bekend is. Wetenschap zonder te bewijzen. Weten dat het er is. Weten voorbij mentale kennis. Het is ervaring die uiteindelijk licht op bewustzijn laat schijnen en de sluiers van de illusie optrekt.

Weet jij het?

Bron: geïnspireerd door de theosofische universiteit over het menselijk bewustzijn.