Workshop: Journey through yourSelf

Maak kennis met Systemisch werk, (emotioneel), Groepsdynamisch Lichaamswerk en Zijnsorientatie in deze innerlijke reis door jezelf en je leven.

De 4 basisthema’s waarmee we deze dag werken zijn:

1. Ont-Hechten
2. Ont-Moeten
3. Ont-Maskeren
4. Ont-Knopen

Een waardevolle ervaringsgerichte dag voor jezelf! In de onderstroom zul je ervaren waar je opgetrokkenheid (Ik-kramp) en weerstanden vandaan komen, waardoor je van je natuurlijke plek bent geraakt. Je leert hoe je weer je (eigen) plek kunt gaan innemen in het ‘Gezin van Herkomst’ en ervaart ‘aan den lijve’ dat je altijd al thuis en verlicht bent.

Uitgangspunt in Zijnsorientatie is om de aandacht toe te wenden naar je ‘Spirit’aard. Je leert om vanuit een ander startpunt waar te nemen en gewaar te worden. De denk-doe modus verandert dan al snel in de voel-evaar modus. We brengen ons hoofd thuis.

Werkelijk ontspannen kun je als je vanuit totale openheid, ruimte en ongekunsteldheid aanwezig bent met je aandacht in het ‘Hier en Nu’. Precies Hier!

In Zijnsorientatie leer je te oriënteren op ZIJN en dat betekent een ander startpunt kiezen dan vanwaar jij jezelf – en de wereld om je heen – gewoonlijk vanuit je strategische zelf waarneemt.

Deze workshopdag geven we onze aandacht aan beiden aspecten van het zelf. Je gewoontemanier van doen ‘strategisch zelf’ en je authentieke ‘ware zelf’. We laten daarin alles aan zichzelf en geven ruimte aan alles wat gezien, gehoord en ervaren wil worden. Niks hoeft weg!

We zijn allemaal op de één of andere manier teruggeschrokken in relatie toen we nog heel klein waren en op bepaalde gebieden in ons leven gekwetst geraakt.

Deze gekwetste plekken worden psychologische leegtes genoemd. Op deze plekken ben je niet tot vorm gekomen. Je hebt hier jezelf, noch de ander, noch de relatie tussen jou en de ander leren kennen.  Vraag: is het je wel eens opgevallen dat als je partner of iemand om wie je veel geeft tegen je zegt: “ik hou van jou” dat je dat maar ten dele binnen kunt laten komen?

Dit heeft alles te maken met de psychologische leegtes in jou. Juist op die plekken van leegte kun je deze woorden niet of nauwelijks ontvangen. Om die reden is het van groot belang de leegtes onder ogen te komen, zodat je vreugde en liefde weer natuurlijk en vrij kan stromen.

Ik ga op reis en ik laat achter?

Ons leven is werkelijk een avontuurlijke reis vol hobbels op de weg. Onderweg hebben we vele indrukken opgedaan, bepaald gedrag ontwikkeld, door alle mensen en situaties die ons pad gekruist en beïnvloed hebben. Vanuit onze oorsprong kijken we in eerste instantie naar onze geboorte, ons welkom op deze aarde, manier van hechting vanuit het ‘Gezin van Herkomst’.

We zijn geworden wie we zijn als mens met alle levenservaringen – gewenst en ongewenst – die we hebben opgedaan. We dragen dit allemaal mee in onze rugzak als imprints die ons gevormd hebben tot wie we nu zijn.

Wat zit er in je rugzak dat je niet meer dient? 

We dragen allemaal een rugzak en het is enorm verlichtend om hem af en toe van je rug te halen, naast je neer te zetten en te kijken wat er in zit. Voelen hoe dat voelt, die lichtheid als je even niet hoeft te dragen. Je toewenden naar de inhoud van je rugzak vanuit een open en nieuwsgierige houding. Vanuit verwondering zien welke maskers je bent gaan dragen! Zien welke knopen je zelf hebt gelegd!

Wat gaat deze workshopdag  jou aan inzichten opleveren?

🤎 Ont-moeten van jezelf, in contact en verbinding zijn met de ander en het strategisch ont-doen van het moeten

🤎 Ont-maskeren en herkennen van de rollen die je ‘speelt’, zodat je deze meer kunt loslaten door te zijn wie je werkelijk bent, zoals je bent. Toestaan van alles wat jou definieert en ontspannen in je authentieke Zelf?

🤎 Ont-hechten van gehechtheid en de gestoltheid van jezelf. Onveiligheid en angst op een veilige manier onderzoeken. Herkennen van de identificatie met je gedachten, emoties en fysieke lichaam. Uit de Ik-kramp stappen. Ervaren dat je pas kunt loslaten als je weet wat je nog vasthoudt.

🤎 Ont-lasten van de zwaarte die het ‘Huis van de Ouders of Systeeem van Herkomst’ waar jij onbewust bewust nog steeds de (ba)last van meedraagt, waardoor je steeds uit contact gaat met jezelf. Plek innemen!

🤎 Ont-strengen in de strengheid voor jezelf, loskomen van controlebehoeftigheid, schuld en verantwoordelijkheid nemen, waardoor je weer ruimte krijgt voor je eigen behoeften en verlangens, zodat je werkelijk dienstbaar kunt zijn. In je kracht staan.

KOSTEN

Losse Workshopdag € 175,-
Weekend  € 350,- (zonder overnachtig)

Alle dagen zijn Incl. koffie/thee/fris en lekkers.
Lunch is potluck. Je neemt dan allemaal iets mee om te delen.

DATA

Workshopdag: Zaterdag 15 mei 2021
11.00-17.00 uur
Locatie: ‘t Gooi

Weekend: zaterdag 5 en zondag 6 juni 2021
11.00-17.00 uur
Locatie: ‘t Gooi

    Ik schrijf me in voor:

    Lees hier het Privacy Statement

    Info Jaargroep

    Inschrijven voor de workshop: De Reis van je Leven