Training & Coaching

Groepsdynamische trainingen

In het contact met de ander en in een groep leren we onszelf kennen. Het spiegelt je gedrag, je manier van denken, je emoties en lichaamstaal. Vanuit dat gedachtegoed leren we onszelf steeds beter kennen, door te ervaren hoe je in verschillende relaties aanwezig bent en welk gedrag je hierin ontwikkeld hebben.

In eerste instantie gaat dit over de relatie met jezelf, daarna over de relatie met de ander en uiteindelijk over hoe jij je verhoud in een groep en in de wereld.

Bewustwording en groei gaat altijd gepaard met verandering en soms levert dat weerstand op. We zullen het leven eerst moeten leven om te ervaren hoe we op bepaalde situaties reageren, gedrag ontwikkelen en relaties aangaan. Fysiek, emotioneel en mentaal. In denken, voelen en handelen. Gedrag komt nu eenmaal voort uit alle ervaringen die we met onze zintuigen (horen, zien, ruiken, proeven en voelen) hebben opgedaan. De psyche ontvangt deze imprints en doet niks anders dan ontvangen en verwerken, net als een computer. De input die je erin stopt moet verwerkt worden. De mind catagoriseert alles en maakt daar vervolgens een plattegrond van. En zo ziet onze (mentale) ‘be’leefwereld er dan uit. Voor veel mensen is dat hoe het leven is.

Echter…wie alleen vanuit het hoofd leeft (denken-doen), kan vastlopen in bepaalde terugkerende patronen, belemmerende gedachten en vastgeroeste overtuigingen. De mind wil namelijk graag controle houden, duidelijkheid, houvast en grip hebben. ‘Zo is het’, zegt de mind! Daar is hij voor ontworpen en daardoor zijn we vergeten dat er ook nog een bewustzijnsstaat is, die veel ruimer, opener en vrijer is dan dat. De staat van wie je werkelijk bent, is de staat van (zelf)liefde, compassie en mededogen vanuit het hart (voelen-Zijn).

Ik nodig je uit om minder streng te zijn voor jezelf, minder te moeten, meer te mogen en vooral zelf te kiezen wat goed voor je is. Innerlijk leiderschap te nemen, je plek innemen, ruimte maken voor wie jij ten diepste bent en los te laten wie en wat je niet bent. Kom weer weer in contact met je drijfveren, hartskwaliteiten en verlangens. Datgene waar je blij van wordt en waar je hart sneller van gaat kloppen.

In mijn groepstrainingen en individuele coachingsessies zijn de lichaamsgerichte oefeningen bedoeld om meer uit je hoofd te komen en meer vanuit je hart te gaan voelen wat je werkelijk nodig hebt.

Het lichaam liegt nooit. Ted Troost

Je leert op een ervaringsgerichte manier om los te laten wat je niet meer dient en onderscheid te maken tussen gewoonte denkpatronen versus voelen vanuit je kern. Dan kan het denken in dienst komen te staan van het hart in plaats van andersom.

We hoeven niet op zoek te gaan naar liefde. Ze is er al. We hoeven enkel de barrières omver te werpen die we tegen haar opgetrokken hebben. Liefde is de essentie en het doel in het leven. Iedereen wordt geraakt door liefde, ook degenen die haar mijden. Rumi

Ik zet als trainer/coach verschillende werkvormen in om jouw bewustzijnsproces te ondersteunen en je te begeleiden op diverse levensgebieden. Alles begint met een verlangen, echter zul je ook bereid moeten zijn om het oncomfortabele aspect in jezelf te omarmen. Niets hoeft weg, het is er allemaal, je hoeft het alleen maar te zien.

Je kunt pas bij het Verlangen komen, als je het Gemis kent

Je kunt in de agenda en bij workshops kijken welke activiteiten je aanspreken of een individueel coachingstraject met mij aanvragen.

Individuele Coaching

Een individuele coaching start met een intake gesprek, waarin we samen jouw diepere verlangens naar boven gaan halen. Dat wat je werkelijk wenst om te realiseren. Je maakt een HartCollage om het zaadje te planten voor een nieuw begin met jezelf. Dit vormt de basis van de overige ‘Gesprekken vanuit het Hart’ die volgen en waar ik verschillende werkvormen zal inzetten om jouw transformatieproces te ondersteunen. Het aantal sessies is in overleg met elkaar

Tarieven Individuele Coaching (excl. BTW)

Intakegesprek : € 50,-
HartCollage     : € 45,-
Vervolgsessies : € 75,- per uur

Algemene tarieven (excl. BTW)

  • Particuliere coaching: € 75,- p/uur
  • Bedrijf coaching: € 125,- p/uur pp
  • Training/workshop dagdeel:  € 75,- pp
  • Training/workshop hele dag: € 125,- pp
  • Retraite/workshop weekend: € 325,- pp