Individuele Coaching

We zijn als mens allemaal op een bepaalde manier ‘teruggeschrokken’ in relatie, terwijl juist de relatie – het in verbinding zijn met iets of iemand – je al gegeven is. Jouw bestaan is te danken aan alles waarmee je ‘in relatie’ bent. Niets staat los van elkaar, alles is onderling verbonden.

Dit vormt de basis van mijn intuïtieve werk als coach en het startpunt van jouw individuele coachingstraject bij MoYoKi. Wat je aanleiding en hulpvraag ook is, we gaan samen ont-dekken hoe en wat de relatie ervan is. Tussen jou en jezelf, jou en de ander, jou en de wereld…ofwel de systemen waar je deel van uit maakt.

Systemisch werk

Systemisch Werken is een methode waarmee je jouw gedrag kunt onderzoeken. Het onderscheidt zich van andere methoden door uit te gaan van je intuïtie, eigenWIJSheid en dus dieper weten.

Vanuit een dieper weten – door te ervaren – kom je tot begrijpen.

Vanuit ervaring kun je in contact komen met de natuurlijke ordeningen die je in het leven ontmoet, waaronder jouw PLEK.

We maken allemaal deel uit van systemen en iedereen die deel uitmaakt van jouw systemen kent een bepaalde (ver)binding, ordening (plek) en balans of disbalans tussen geven en ontvangen.

Door met poppetjes of vloerankers een opstelling (constellatie) te maken en jou vanuit alle perspectieven mee te laten ‘proeven’ (voelen) wat er gebeurt, kom je tot inzichten waar je dagelijkse mind of strategisch zelf, niet bij kan.

Het werkt energetisch! Alles is uiteindelijk energie. Net zoals in de natuur heeft alles een eigen plek om het systeem (geheel) te dienen en ervan te ontvangen. Die plek biedt ons een stevige en eervolle bedding.

Op de juiste plek staan is essentie om harmonisch tot bloei te komen in je leven

Deze plek staat overigens los van onze normen en waarden. Het is ons gegeven. Helaas staan we in ons eigen systeem vaak niet op de juiste plek door allerlei lotsomstandigheden. Daardoor ervaren we vaak zo’n ‘geploeter’ in ons leven.

Dat kan doorwerken in je relatie, op je werk (ook een systeem) in je gezin of met vrienden. Er komen steeds oude patronen naar boven, zodra dit getriggerd wordt.

We zoeken als mens steeds naar die vruchtbare bodem om te zorgen dat we – linksom of rechtsom – tot bloei kunnen komen. Soms blijf je echter ronddraaien in je ‘hamsterrad’. In de patronen die je bent gaan ontwikkelen waar je NU – en waarschijnlijk al langer – last van hebt.

Je draagt mentaal en emotioneel een last of bent verstrikt geraakt met het lot van één van je (voor) ouders. Dat hoeft niet, maar kan wel!

Wil je dat onderzoeken in jezelf? Ik help en begeleid je graag hierin. Een coachingsessie nodigt je uit tot zelfonderzoek, zelfreflectie en het vinden van jouw eigen antwoorden.

Er zijn verschillend opstellingen mogelijk

1. Dilemma opstelling
2. Relatie opstelling
3. Werkgerelateerde opstelling
4. Innerlijk Kind opstelling

Wat het je oplevert?

– Diepere  inzichten
– Kijken vanuit een hoger perspectief
– Doorbraak van patronen
– Loslaten van wat je niet meer dient
– Transformatie
– Zelfbevrijding
– Een nieuw begin maken

Familie opstellingen

Vanaf onze geboorte komen we terecht in allerlei systemen, waarbinnen we een plek toegewezen krijgen of zelf we een plek innemen. De plek in het systeem is essentieel. Leden van een systeem staan niet altijd op de juiste plek. Het vinden en innemen van de eigen juiste plek wijzigt oude remmende patronen. Systemisch werk maakt het mogelijk om verstrikkingen op te heffen en stelt je in staat weer je eigen ‘plek’ in het leven te nemen.

Een verstrikking is een ‘onbewuste identificatie’ (verwikkeling) met iemand anders in het systeem van herkomst, die het is gaan overnemen. We kijken naar het ‘Gezin van herkomst’ ook wel het ‘Huis van de ouders’ genoemd. Het biedt de mogelijkheid om verandering aan te brengen in verstrikkingen. Om inzicht te krijgen in bekrachtigende overtuigingen en belemmerende patronen.

Welke heb je – vaak uit loyaliteit – meegenomen uit de jeugd? Veel van onze overtuigingen, gedragingen en patronen vinden hun oorsprong in deze systemen. Deze patronen kom je in je huidige leven vaak weer tegen binnen nieuwe systemen, bijvoorbeeld je gezin, je relatie of je werk. 

Ieder systeem kent een eigen dynamiek en daar werken we mee. De dynamiek maakt het mogelijk op een diep en onbewust niveau, inzichten te krijgen. Er wordt altijd liefdevol en met respect omgegaan met alle leden in het (familie)systeem. 

Zijnsgericht lichaamswerk

Zijnsorientatie betekent: De aandacht richten op Zijn. Hierbij kijk je met een ruimere en vooral liefdevolle blik naar alles wat zich aandient. Het nodigt je uit om precies HIER te blijven met je aandacht en alles als sensaties in je lichaam waar te nemen. Je neemt hierin een open en welwillende houding aan waarin alles ‘waar’ is. Niets hoeft meer weg. Hier is een ander startpunt van gewaarworden, dan je gewend bent met je dagelijkse strategische zelf (ego) en neem je de werkelijkheid waar zoals het IS.

Werkwijze

Ik werk vooral heel intuïtief in mijn begeleiding, waarin ik je steeds opnieuw uitnodig tot zelfonderzoek.  Na een kennismakingsgesprek maken we een afspraak voor een eerste intakesessie. Je hebt dan inmiddels een vragenformulier ingevuld waarin jouw hulpvraag helder is geworden en ik alvast een ‘proeve’ krijg van jouw achtergrond. In deze sessie maak je kennis met mij en mijn manier van werken en laat ik je dat ook ervaren. Daarna gaan we samen wel of niet aan de slag en zien we elkaar in 5 sessies van circa 1,5 uur. Bij voorkeur om de week, zodat je de inzichten kunt laten beklijven en het geleerde kunt toepassen in je dagelijkse leven.

Tarieven

Intakesessie € 75,-
Losse individuele begeleidingsessie € 100,-
5 begeleidingsessies op jouw specifieke hulpvraag € 499,-
Padcoaching, 3 maanden  € 1.500,- (live en online)
3-daagse intensive ‘Bevrijd je innerlijk kind’  € 750,-

Op factuurbasis zijn bovengenoemde tarieven excl. BTW