Laat je niet BANG maken door ANGST!

Quote: ‘Er bestaat geen angst, wij zijn enkel bang voor iets. Angst bestaat alleen met betrekking tot iets. (Jiddu Krisnamurti 1895-1986)

Angst wordt door spiritueel leraar Krisnamurti beschreven als de overgang van het bekende naar het onbekende. Een geest die gevangen is in angst leeft namelijk in verwarring en in conflict. We durven dan onze eigen denkpatronen niet los te laten en daardoor raken we verstrikt in een web van illusionaire gedachten.

Wij zijn als mens vanaf onze geboorte, oorsprong en wellicht al daarvoor, opgevoed met onveiligheid en angst. De eerste levensbehoefte van een baby is zuigen en grijpen. En als een baby niet krijgt waar hij/zij primair behoefte aan heeft om te kunnen overleven, dan is er onveiligheid en dus angst! Dat is een primair en dierlijk overlevingsmechanisme in ons allemaal.

Het probleem met angst is dat de psyche allerlei uitvluchten gaat bedenken en belemmerende overtuigingen ontwikkelt om zichzelf te redden, ofwel veilig te stellen. Dat maakt dat ons ego, de begeerte, hebzucht en de IK-gerichtheid, zo nadrukkelijk aanwezig is. Angst is afschuwelijk. Het verdraait de werkelijkheid, het bedriegt jezelf en de ander en het zorgt ervoor dat je in een negatieve denkspiraal terecht komt en ook nog eens gelooft dat het waar is.

We kennen allemaal fysieke angst als we ergens van schrikken, trauma, ongeluk of verlies meemaken. Het lichaam krimpt als het ware ineen, de adem stokt, het hart slaat overuren en de spierspanning staat zo strak als de snaren van een gitaar. Dat is eigenlijk een erfenis van ons dierlijk instinkt, het animale brein dat enkel denkt in vechten, vluchten of bevriezen.

Het is juist de diepere psychologische angst, die ons nu zo bezighoudt nu we thuiszitten, in onzekerheid leven, onvrijwillig in quarantaine en ons enorm afhankelijk voelen van wat er hogerhand wordt besloten. Er is angst voor tekort ingeslopen. Inkomens vallen weg, en deze verandering vraagt ons om een offer te brengen. Offeren vraagt om loslaten van dat wat vertrouwd was en dat gaat gepaard met enorme angst voor het onbekende.

Quote: ‘De angst voor verandering is vaak groter dan de verandering zelf’

Angst ontstaat door negatieve gedachten en overtuigingen en die komen tot stand door een nare ervaring. Als die ervaring getriggerd wordt in het heden door een externe situatie, ontstaat er spanning. Ons overlevingsmechanisme en dagelijks denkbewustzijn – primaire gedachten – nemen dan resoluut de overhand.

We identificeren ons met die gedachten en dat roept onmiddellijk een emotie op, zoals paniek, boosheid, irritatie, verdriet. De drager van die emoties is angst!

Quote: ‘Aan iedere emotie (angst) ligt een gedachte ten grondslag!’

Als we diep-gewortelde psychologische angsten willen begrijpen, zullen we in staat moeten zijn eerst het hoofd te bieden aan die primaire dierlijke angstgedachten.

Dat vraagt om een verschuiving in denken, zoals:

Ik ben niet mij gedachten, ik heb gedachten Ik ben niet mijn emoties, ik heb emoties Ik ben niet mijn lichaam, Ik heb een lichaam

Ken jij je eigen angstige gedachten? 

– Angst om je baan te verliezen
– Angst voor te weinig voedsel
– Angst voor tekort aan geld (tekort in het algemeen)
– Angst voor wat de buren, familie, vrienden of de buitenwereld over je denkt?
– Angst om geen succes te behalen
– Angst om je positie in de maatschappij te verliezen
– Angst om niet gehoord of gezien te worden
– Angst voor pijn en ziekte
– Angst voor overheersing en onderdrukking
– Angst om nooit te zullen weten wat liefde is?
– Angst om iemand (je partner, kinderen of andere dierbare) te verliezen
– Angst om hoop en vertrouwen te verliezen
– Angst voor de dood

Er zijn ontelbare gedachten te bedenken die angst oproepen, maar wat doe je ermee? Liefst eraan ontsnappen toch? Niet willen voelen, weg ermee!

Eén van de hoofdoorzaken van angst voelen, is dat we onszelf niet willen zien zoals we werkelijk zijn. Dus moeten we, evenals de angst zelf, ook het netwerk van ontsnappingsmechanismen in onszelf gaan onderzoeken.

Ik nodig je uit; ‘Welke gedachten denk jij eigenlijk die angst oproepen?’

Indien de geest – de hersens inbegrepen – die angst probeert te overwinnen, te onderdrukken, in bedwang te houden, te beheersen of om te zetten in termen van iets anders, ontstaat er weerstand en conflict. Dat is de grootste verspilling van energie in de mens.

Vraag jezelf eens af wat angst IS…en niet waar je angst voor heb!

En tot slot is er maar één waarachtige vraag aan jezelf in deze:

Wat zou LIEFDE doen?

Blog: Monique van der Heijden in opdracht van GAIA House of Yoga