Voordat de blaadjes vallen

Blog: Monique van der Heijden

Voordat de blaadjes vallen, en de herfst haar intrede doet in onze natuur, vindt er nog een prachtige beweging en kleurenspel plaats.

Op dit moment zien we alle bladeren nog stralen in het groen. Groen, de kleur van het hartchakra, van liefde, compassie, volheid en zachtheid. Het staat gelijk aan die heerlijke vervullende levensenergie. Het straalt je als het ware tegemoet. En als het leven zich dan weer geleidelijk uit die blaadjes gaat terugtrekken, dan ontstaat er een prachtig kleurspel. Geel, oranje, rood en uiteindelijk bruin. We bewegen van buiten (bloeien en stralen) naar binnen…inertie.

Vanuit het hart trekt de energie langzaam omlaag langs het derde chakra (geel en vuur), naar datgene we te verteren hebben in ons leven. Vervolgens trekt de beweging ons nog iets meer naar binnen, het tweede chakra (oranje en water), waar onze emoties en diepere wateren hun bedding en gemoedstoestand vinden. Het water onttrekt zich aan het blad en dus kunnen we niet anders dan nog meer naar binnen gaan om onszelf te voeden. Onze creativiteit gaat weer sluimeren in de stilte. Bij het stuitchakra (rood en aarde) mogen we alles loslaten en weer opgaan in de donkere aarde om (later in de lente) getransformeerd te worden tot nieuw licht en leven. Dat is wat gebeurd als de blaadjes eenmaal op de grond en aarde zijn gevallen. Niets anders dan zich overgeven aan de cyclus van het leven.

Ik vindt het altijd fijn om de chakras, de natuur, de beweging en de energie te gebruiken als elementen van bewustwording wie we ten diepste zijn en wat ons beweegt. Wij mensen realiseren ons vaak niet meer dat alles energie is. En dat we in ons diepste wezen, volledig afgestemd zijn op de natuur. Wij zijn de natuur, het is onze natuur om te volgen wat natuurlijk en organisch is. Dat wat als vanzelf gaat, moeiteloos, zonder te hoeven denken en doen. Het doet zich vanzelf.

We zijn het vergeten om door die illusionaire sluiers heen te kijken van onze dagelijkse staat van functioneren. Dualiteit. Het schept de illusie dat we afgescheiden zijn van het geheel. Van voordat de blaadjes vallen….

Namasté 🦋 Monique

(In opdracht van GAIA House of Yoga)